" /> Genci Anlamak | Zehra Okulları
1440193234_1780

GENCİ ANLAMAK

Ergenlik gencin bağımlılıktan bağımsızlığa, özerkliğe ve olgunluğa geçmesinin gerekli olduğu bir gelişim dönemidir. Bu dönemde genç aileden bağımsızlaşmak ister, arkadaş ve arkadaş grupları hayatında büyük yer kaplamaya başlar. Ergenlik bir değişim ve bunalım dönemidir. Bazı gençler buna uyum sağlarken bazıları psikolojik, sosyal ve duyusal sorunlar yaşarlar. Ergenlik evresinin başlıca amacı çocukluktan yetişkinliğe geçişi gerçekleştirmektir.
Bu dönemde genç birçok zorlukla karşı karşıya kalır. Ergenin yaşadığı bu zorlukları biyolojik, bilişsel, psikolojik ve sosyal zorluklar olarak sınıflandıra biliriz. Biyolojik zorluklar; fizyolojik değişiklikler, cinsel değişiklikler ve duygusal değişikliklerdir. Ergenlikte yaşanılan hormonal değişimler gencin duygu durumunun etkiler. Bu değişim zaman zaman gencin ailesiyle çatışmasına neden olur.
Gencin yaşadığı bilişsel zorluklar; Soyut düşünme, benmerkezci düşünme, diğer insanlar hakkında düşünme yeteneği, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünce aşamalarıdır. Genç bu süreçte kendini kabul ettirme ve fikirlerini paylaşma ihtiyacı duyar. Fikirlerine aile içinde değer verilmeyen genç daha çok kabul gördüğü arkadaş grubuna yönelir ve aileden uzaklaşır.
Gencin ergenlikte yaşadığı bir diğer sorun ise psikolojik zorluklardır. Gencin ergenlikte karşılaştığı psikolojik zorlukların başında kimlik arayışı gelmektedir, genç değişen yaşamına ayak uydururken aynı zamanda da kendine bir kimlik bulma mücadelesi de vermektedir. Bu durumda gencin ruh halinde sık sık duygusal değişimler olur. Bir gün çok mutluyken ertesi gün bunun tam tersi bir durum sergileye bilir. Genç aileden bağımsız kara alma mücadelesinin içine girer. Bireyselleşmek isteyen genç bu durumda aile ile karşı karşıya gelebilir bazı durumlarda çatışma yaşar. Genç psikolojik zorlukların yanı sıra sosyal zorluklarla da karşı karşıyadır. Toplumun ve anne babanın beklentileri gencin üzerinde baskı hissetmesine sebep olur. Bu baskı hissi gencin gerginlik yaşamasına sebep olur.
Ergenlik dönemine kimlik arayışı içinde olan gencin çocukluk kahramanları olan anne ve babası gözünde değişmeye başlar. Artık kendine başka kahramanlar bulmuş ve onlarla özdeşleşmeye çalışmakta, beğendiği kişi ya da grup üyeleri gibi giyinmeye ve konuşmaya başlar. Bu durum geçidir ergenliğin sona ermesiyle ortadan kalkar.
Sosyal yaşamın bir parçası olan insan sürekli bir etkileşim içindedir, bu etkileşim insan hayatının önemli bir parçasıdır. Bu sayede insanlar birbirlerinin; duygularını, düşüncelerini ve isteklerini anlayabilir. Kritik bir dönem olan ergenlik döneminde kuşak çatışmaları çok yaşanmakta buda gencin ailesinden uzaklaşmasına ne den olmaktadır.
Ergenin yakın çevresiyle ilişkilerinin ve ruhsal yapısını içinde yer aldığı sosyal çevrenin etkisi çok büyüktür. İnsan psikolojisinin başlangıcı aile ortamıdır. Anne baba ilişkileri çocukların ilerde göstereceği davranışların temelini oluşturur. Aile bir bütündür, eşlerin bir birleriyle olan iletişimi aile ortamına yansır. Ailedeki duygusal rahatsızlıklar sadece eşleri değil aynı zamanda çocukları da rahatsız eder. Eşler arasındaki uyum azaldıkça çocuklarda saldırganlık ve uyum problemleri artar. Yapılan araştırmalar saldırganlık ve zorbalık davranışı gösteren ergenin aynı zamanda depresyon ve intihar eğilimli olduğu görülmektedir. Saldırgan davranışa maruz kalan genç saldırgan davranış gösterir.
Aşırı otoriter aile ortamlarında genç her kurala düşünmeden uymak zorunda bırakılır bu durumda; içine kapanık, silik ve başkalarının etkisinde kolay kalabilen bireyler haline gelmesine neden olur. Suçlayan, sürekli cezalandıran ve karışan anne baba tutumlarının sonucunda ise gençler; kolay ağlayan ve iletişim sorunları yaşayan bireyler olur.
Tutarlı, sağlıklı ve demokratik aile ortamında yetişen genç özerk bir birey olarak yetişkin yaşamın içinde yer alır. Sağlıklı aile ve eşler arasındaki uyum çocuklara da yansır ve daha iyi sosyalleşen bireyler ortaya çıkar.
Geleceğin mimarları olan gençlerin sağlıklı bireyler olmaları için anne ve babaların onlara iyi rol model olmaları gerekir.
Ergenle daha iyi bir iletişime geçmek için öncelikle ergeni iyi tanımak gerekir. Koşulsuz kabul ilkesine göre gencin sorunları dinlenmeli o istemeden çözüm yolları hakkında fikir beyan edilmemeli. Bu dönemde anne babaya düşen en önemli rol belki de iyi bir dinleyici olmaktır. Davranışlarını altındaki sebeplere odaklanmalı genç eleştirilirken kişiliğine değil yapılan yanlış davranış eleştirilmeli. Diğer durumlarda kişiliğine yapılan eleştiri genci anne ve babasından uzaklaştıracaktır.
İster istemez ergenlikte düşen akademik başarı anne ve babaları kaygılandıracaktır.
Bu durumda çocuğunuzla kuracağınız ilişki sürekli ders çalışmasına yönelik olacaktır. Fakat ergenlik döneminin birçok sorunuyla mücadele eden genç zaman zaman çalışmalarını aksatarak anne ve babanın istediği boyuta ders çalışamaz. İstediğini bulamayan anne ve babalar çocukla çatışmaya başlar. Bu tür durumlarda anne babalar çocuklarından uzaklaşır. En çok anlayış ve desteğe ihtiyacı olan bir zamanda ergenle çatışıp ondan uzaklaşmak genci sorunlarla tek başına mücadele etmesine zorlayacaktır. Bazen ailenin desteğinin ve bilgisinin olması gereken durumlarda genç onlardan destek istemez. Bu da yanlış karalar almasına hata zorbalığa maruz kalıp aileyle yaşadıklarını paylaşamamasına neden olur. Ailelerden isteğimiz sevgi ve şefkatin iyileştirici gücünü unutmamaları, çocuklarından sevgilerini ve şefkatlerini esirgememeleridir.

Gülsen DEMİR
Rehber Öğretmen